Úplne na začiatku v roku 2002 to bolo hobby. Vtedy sme začínali na 15 árovej vinici v Malej Tŕni. Bobule sme lisovali ručne. Mušt kvasil v dubových sudoch v tufovej pivnici.

      Dnes je to malá vinohradnícko-vinárska spoločnosť hospodáriaca ako na nových, tak aj na starých vinohradoch, ktoré postupne vyklčujeme a nanovo vysádzame. Spracovávame hrozno odrôd Furmint, Lipovina, Muškát Žltý a Zeta. V maximálnej miere dbáme na opracovanie pôdy a samotného viniča tradičným spôsobom vyplývajúcim z princípov ekologického poľnohospodárstva. Od roku 2011 produkujeme aj červené vína.

      Zameriavame sa na výrobu vysokokvalitných tokajských vín z redukovaného zberu. Pomocou najmodernejších technológií produkujeme kráľovské vína s výnimočným charakterom. Sortiment naších vín pozostáva z reduktívnych vín a oxidatívnych vín dorobených tradičnými enologickými postupmi ako Tokajské Samorodné suché a sladké, Tokajský Forditáš, Tokajské 3 až 6 putňové výbery a Tokajskú Esenciu. Tieto ďalej zrejú v tme a tichu tufových pivníc pri stálej teplote 12 až 20 metrov pod povrchom zeme.